top of page
The Journey of Flipper

การเดินทางของฟลิปเปอร์

Flipper เป็นแบรนด์ฝาครอบแปรงสีฟันที่ก่อตั้งในปี 1998 ทีมงานของ Flipper ยังคงเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างจะเลิกผลิตไปแล้ว แต่ก็ยังเป็นความทรงจำที่เปล่งประกายที่จะคงอยู่ตลอดไป

Icon_White_Down_Arrow.png

ประวัติผลิตภัณฑ์

OD_The_Journey_Of_Flipper_Chart_FAR1.jpg

ผลิตภัณฑ์แรกของเราได้รับการออกแบบในปี 1999 ซึ่งก็คือ ฝาครอบแปรงสีฟัน Flipper Original นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สนุกไปกับมัน!

OD_Product_History
bottom of page